Gönderiliyor...
Mindfulness nedir?
Share

MİNDFULNESS NEDİR?

Mindfulness nedir?

Batı dünyasında yeni bir kavram olan Farkındalık (Mindfulness) stresi azaltmada, kendini fark etmeyi arttırmada, duygusal zekayı geliştirmede, yıkıcı, duygusal, bilişsel ve davranışsal süreçleri zayıflatmada, her geçen gün daha fazla kullanılan, etkin bir yöntemdir. Farkındalık (Mindfulness) eğitimi, psikolojik sağlığı geliştirmek amacıyla ortaya çıkmış kanıta dayalı bir araçtır. Kronik acı, anksiyete bozuklukları, depresyon, posttravmatik stres bozukluğu, obsesif kompülsif bozukluk, madde bağımlılığı ve kişilik bozuklukları gibi birçok klinik bozuklukta etkin bir müdahale yöntemi olduğu deneysel olarak kanıtlanmıştır.

ONLINE RANDEVU
Terapi ve diğer hizmetler ile ilgili
hemen randevu alın.
RANDEVU AL